Sognegårdene i Rønne Sogn

 

I vores sogn har vi 3 sognegårde:

Sognegården Rønne Nord,
Aavej 2

Præstegårdsladen,
Pistolstræde 12

Sognegården Rønne Syd
Søndergårds Allé 1A

Sognegårdene ligger sammen med/tæt på sognets 3 præsteboliger.

Sognegårdene bliver brugt til mange ting. Der bliver holdt møder - de fleste af menighedsrådets møder afholdes f.eks. i Præstegårdsladen, og der bliver givet konfirmandforberedende undervisning. Minikonfirmanderne mødes også i sognegårdene.

Der bliver afholdt studiekredse, ligesom der også bliver undervist i sang og musik og øvet korsang.
Strikkedamerne holder til i Præstegårdsladen. Kirkens dagligstue gennemføres almindeligvis i Præstegårdsladen.

Menigheden fra Eritrea holder nogle af deres gudstjenester i Præstegårdsladen.