Pax

Kirken har to pulpiturer, hvis fronter er dækket af 12 bemalede felter. Disse kaldes det Pax´ske Pulpitur og stammer fra 1721. Det blev skænket af en (oprindelig) fattig Rønnehorra, som ønskede at skænke sin gamle sognekirke disse malerier. Michael som rejste til Pommern fik ansættelse på en herregård. Da herremanden døde overtog Michael ikke kun enken og herregården, men også slægtsnavnet, så Michael Nielsen blev til Michael Pax. De er lavet i Tyskland og sendt til Bornholm i tre dele. Teksten var oprindelig på tysk. Billederne blev dog malet over i 1797 og først i 1915 lykkedes det at fremdrage de oprindelige billeder og teksten blev ved samme lejlighed ændret til dansk. Billedrækken har siddet lidt forskellige steder i kirken - bl.a. ved orgelet (både v. nord- og vestvæggen), men i 1983 blev de sat op hvor de er nu.