Navneændring

Navneændringer behandles i dit bopælssogn. På borger.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via borger.dk. Hvis du ikke har NemID, kan du udskrive en blanket og aflevere den på kirkekontoret.

Anmodning om navneændring behandles først efter indbetaling af gebyret som anført på borger.dk. På ankestyrelsen.dk kan du finde oplysninger om navneloven og lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.