Attester

Ved bortkomst af dåbs-, navne- eller vielsesattester m.fl. kan en ny attest rekvireres ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret.
Attester kan også bestilles på borger.dk ved brug af NemID, og attesten vil så blive sendt til din folkeregisteradresse (kun i Danmark). At få en ny attest er gratis.

Legalisering

Når en attest skal bruges i udlandet, stiller de udenlandske myndigheder ofte krav om legalisering – en bekræftelse af, at underskriften på dokumentet kommer fra en person, som har ret til at underskrive på vegne af den pågældende myndighed.

Legalisering foretages af Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2 B, 1448 København K. Se nærmere, også om betaling af gebyr for legaliseringen, på udenrigsministeriets hjemmeside: um.dk 

Attester, der skal legaliseres, må højst være 3 måneder gamle.