Kirken indvendig

De gamle bænkerækker

Den store ombygning afstedkom selvfølgelig også en del ændringer indvendig i kirken. Alteret kom tilbage i koret. Antallet at siddepladser blev nu ca. 900. Træ loftet blev nu et hvælvet loft i midterskibet og i koret. Søjlerne er i øvrigt af hammergranit og hver søjle er hugget udi ét stykke. Alter og prædikestol blev skilt ad. Orgelet holdt flyttedag fra nord til den vestlige del af kirken. Efterfølgende - i årene 1941 og 1961 var der mindre omforandringer (bl.a. skiftede man lamper), men menighedsrådet lagde op til en gennemgribende restaurering af det indvendige af kirken og i maj 1982 blev kirken atter lukket og restaureringen påbegyndtes. Resultatet ses i dag: Alterskab, alter og prædikestol af egetræ blev afsyret og dekoreret. Kirkebænkene blev mere "siddevenlige." - de blev sænket, tidligere havde de stået på en ca. 8 cm. høj sokkel. Desuden blev ryglænet skråstillet. Det er muligt at se de gamle bænkerækker idet de forefindes oppe på pulpituret både i nordre og søndre sideskib. Gangarealet blev udvidet, dermed blev bænkerækkerne kortet af. Siddepladserne blev nu reduceret til 750.

 

De nye bænkerækker

Det gamle klinkegulv blev skiftet ud med paradisgranit fliser. Det Pax´ske pulpitur blev sat op ved sideskibene. I det nordre sideskib blev der plads til kirkens kontor og et lokale, som tidligere har tjent som konfirmationsstue, men nu er sognemedhjælperlokale. Og så blev der gravet ud til en stor kælder i sideskibet mod syd hvor kirketjeneren bl.a. har kontor og redskabsrum.