Klokkerne

Rønne Kirke har tre klokker. Den mindste formodes at være den ældste fra omkring 1300 og skulle stamme fra Tyskland. Den er 80 cm høj og har en diameter på 83 cm. Den næste- kaldet Mariaklokken er lidt højere men har en mindre diameter (82) cm. Klokken kommer oprindelig fra et Mariekapel som købmænd fra Hansestæderne lod opføre i 1433, men da det blev nedlagt i 1512 kom klokken hen til byens kirke. Den største klokke måler 120 cm i højden og er 128 cm i bredden. Alderen på klokken er der lidt tvivl om ( ANNO DOMINO --- VLXXXIII ). Klokken formodes at være enten fra 1483 eller 1583 idet V foran L må formodes at være en skrive- eller læsefejl. Denne klokke revnede i 1873 men den blev benyttet i yderligere fem år fordi det ikke skønnedes, at være fare forbundet med at benytte den. Det var faktisk svært at skaffe midler til at få den repareret! Den blev omstøbt, men firmaet der udførte reparationen kunne ikke garantere for støbningen og i 1903 måtte den omstøbes igen. Klokken vejer 1,2 tons.