Menighedsrådet

efter valget i 2020 

Johnny Winther Holbech

Johnny Winther Holbech (formand)
Økonomiudvalget (formand)
Valgbestyrelsen (formand)
Personaleudvalget

Birte Kofod

Birte Kofod (næstformand)
Personaleudvalget (formand)

Kasserer
Kontaktperson
Økonomiudvalget 
Valgbestyrelsen
Kirkegårdsudvalg

Jørgen Kjøller Petersen

Jørgen Kjøller Petersen
Arrangementsudvalget

Sogneaftenudvalget
Børne- og ungeudvalget

Elise Theresa Umbhau Jensen

Elise Theresa Umbhau Jensen
Personaleudvalget
Kirkeudvlget
Boligudvalget
Menighedsplejeudvalget

Tenna von Cappeln

Tenna von Cappeln
Arrangementsudvalget (formand)

Økonomiudvalget
Valgbestyrelsen
Børne- og ungeudvalget

Kirkeværge

Inger Vang

Inger Vang
Musikudvalget
Kirkeudvalget
Arrangementsudvalget

Jens Christian Hansen

Jens Christian Hansen
Kirkeudvalget (formand)
Boligudvalget
Børne- og ungeudvalget

Jonna Merete Hermann

Jonna Merete Hermann
Økonomiudvalget
Personaleudvalget
Kirkeudvalget
Sogneaftenudvalget

Esben Ørberg

Esben Ørberg
Sogneaftenudvalget (formand)

Musikudvalget

Charlotte Fassel

Charlotte Fassel
Børne- og ungeudvalget (formand)

Musikudvalget
Sogneaftenudvalget 

Agnete Aabye Dam

Agnete Aabye Dam
Kirkeudvalget
Boligudvalget 
Musikudvalget

Majken Britta Schou Taxbro

Majken Britta Schou Taxbro
Kirkegårdsudvalget
Arrangementsudvalget 
Menighedsplejeudvalget

Folmer Lynggaard

Folmer Lynggaard
Kirkegårdsudvalget (formand),
Boligudvalget (formand)
Sogneaftensudvalget

Ellen Kappelgaard

Kirkegårdsudvalget
Arrangementsudvalget

Menighedsplejeudvalget