Udvalg under menighedsrådet

Sammensætning af udvalg under menighedsrådet 2020-2024

Økonomiudvalget:

Johnny Winther Holbech (formand)
Birte Kofod
Jonna Hermann
Tenna von Cappeln

Valgbestyrelsen:

Johnny Winther Holbech (formand)
Birte Kofod
Tenna von Cappeln

Personaleudvalget:

Birte Kofod (formand)

Johnny Winther Holbech
Jonna Hermann
Elise Jensen

Kirkegårdsudvalget: 

Folmer Lynggaard (formand)
Birte Kofod
Ellen Kappelgaard
Majken Taxbro
 

Kirkeudvalget:

Jens Christian Hansen (formand)
Jonna Hermann
Agnete Aabye Dam
Folmer Lynggaard
Elise Jensen


Boligudvalget:

Folmer Lynggard (formand)
Jens Christian Hansen
Elise Jensen
Agnete Aabye Dam
 

Musikudvalget:

Anders Forsberg Svendsen (formand)
Charlotte Fassel,
Inger Vang
Agnete Aabye Dam
Jørgen Messerschmidt
 

Arrangementsudvalget:

Tenna von Cappeln (formand),  
Majken Taxbro
Inger Vang
Jørgen Kjøller Petersen

 

PR-udvalget:

Peter Hauge Madsen (formand)

Præsterne

Jørn Pedersen (kordegn)

Sogneaftenudvalg:

Esben Ørberg (formand) 
Charlotte Fassel
Jonna Hermann
Jørgen Kjøller Petersen
Folmer Lynggaard
Henriette Ry Nielsen

Menighedsplejeudvalget:

Karenbodil L. Madsen (formand)

Majken Taxbro

Elise Jensen

Ellen Kappelgaard

Erna Hansen (repr. Kirkens Genbrug)

Hanne Henmar

 

Børne- og ungeudvalget:

Charlotte Fassel (formand)

Karenbodil L. Madsen

Jens Christian Hansen

Tenna von Cappeln


Jørgen Kjøller Petersen