Kirkeskibet

Kirkeskibet

Rønne kirke har igennem årene haft flere forskellige kirkeskibe. I dag har vi to. Det ene der hænger her i midterskibet er en model af "Dannebrog" og lavet af Skibsfører H.P. Rønne i 1893. Skibet måler 3 meter. Det blev nedtaget i 1915 og kom faktisk først op igen (i den "nye" kirke) i 1941. Kirkens andet skib Thetis befinder sig i en glasmontre ved reposen op til søndre pulpitur. Det bliver benyttet i forbindelse med den årlige mindegudstjeneste for søens druknede (midt i dec. måned) og bæres i prosession til Rønne Havn hvor det står til nytåret.