Hvad gør vi, når vi vil giftes?

Vielse

Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen på kirkekontoret eller en præst. Vielserne ligger typisk lørdag i tidsrummet mellem 10.00 og 16.30.

Før brylluppet udfylder brudeparret en ”ægteskabserklæring” som kan hentes på borger.dk. Når kommunen har konstateret, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, udsteder kommunen er prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret 14 dage før brylluppet. Og sammen med prøvelsesattesten afleveres endvidere navne og adresser på de to vidner til brylluppet, som brudeparret vælger.

Hvis man som brudepar ønsker navneændring på bryllupsdagen, sker det via borger.dk.

Der aftales et møde med præsten, der skal forestå vielsen. Ved mødet aftales bl.a. salmerne ved vielsen, og ritualet gennemgås. Vi synger efter Den Danske Salmebog dendanskesalmebogonline.dk. Andre salmer/sange kan dog komme på tale.  Vielsesritualet findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside folkekirken.dk. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.