Hvad gør jeg, når en pårørende skal begraves/bisættes?

Begravelse/bisættelse

Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

Ved dødsfald kan du finde oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på km.dk/borgerinformation.

Anmodning om begravelse eller ligbrænding (bisættelse) sker digitalt via borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til en bedemand.

Ved begravelsen eller bisættelsen synges efter Den Danske Salmebog, men andre salmer/sange kan komme på tale. De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra kapellet på Rønne kirkegård. Var afdøde ikke medlem af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnen eller en af sognets præster for yderligere vejledning, ligesom der er oplysning at hente på folkekirkens hjemmeside folkekirken.dk.