Salmesangsprojekt - Et møde med den danske salme

Salmesangsprojekt

Ligesom mennesker til alle tider har taget maler- og billedhuggerkunsten i brug til at udtrykke deres religiøse forestillinger og følelser, således har de også brugt digterkunsten til at udtrykke deres tro.

Salmesangen er én af de måder, hvorpå kristendommen udtrykker sig. I Det Gamle Testamente findes der salmer. Fra den katolske kirke kendes messesangen. Med reformationen blev den fælles salmesang på modersmålet en meget vigtig del af gudstjenesten.

Salmerne hører med i vores historie. Salmerne er en litterær genre. Salmerne er en musikalsk genre.

Formålet med salmesangsprojektet er, at man møder eller rettere lærer nogle af de danske salmer.

På Bornholm indbyder Bornholms Provsti hvert år samtlige skolers 4. og 5. klasser til at deltage. Indbydelserne bliver sendt ud til skolerne i løbet af april eller maj måned. Lærerne kan tilmelde deres klasser inden sommerferien - nogle gange også umiddelbart efter sommerferien. Hver deltagende klasse får tilsendt gratis underviningmateriale i form af et hæfte med inspiration og ideer til lærerne og en cd med de salmer, der skal arbejdes med. Lærerne afgør, hvor meget de vil arbejde med salmerne i undervisningen. Eneste krav fra arrangørernes side er, at man har øvet på salmerne, så man kan synge dem til en fælles afslutning.

Afslutningen foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne en formiddag i oktober eller november måned. Selve afslutningen varer en times tid. Der bliver arrangeret fælles bustransport for de tilmeldte klasser ude fra øen. Udgifterne dertil dækkes af Bornholms Provsti.