Besøgstjenesten

Vil du have en besøgsven?

Hvis du:

  • bor i Rønne
  • er alene
  • ikke selv kan gå ud pga. sygdom, handicap eller manglende kræfter
  • trænger til en at snakke med
  • sjældent får besøg af andre


så kan du få besøg af en besøgsven.

Besøgsvenner:

  • er frivillige medarbejdere fra folkekirken
  • er ikke ekstra hjemmehjælp
  • har tavshedspligt og følger reglerne for besøgstjenesten
  • kommer på besøg efter aftale, f.eks. hver 14. dag

 

Kontaktperson:

Kirke- og kulturmedarbejder 
Karenbodil Madsen
Tlf. 4031 0285
Mail: karenbodil@sktnicolai.dk