Studiekredse

Studiekreds til søndagens højmesser

Hvorfor læser vi tre tekster til søndagens højmesse? Hvad siger de? Hvordan hænger de sammen? Er du nysgerrig, så vær med i studiegruppen. Vi mødes kl. 16.30-18.00 på følgende datoer i Sognegården i Rønne Syd:

     Onsdag den 13. december, hvor det er teksterne til 3. søndag i advent 

     Onsdag den 10. januar, hvor det er teksterne til 2. søndag efter Hellig trekonger

     Onsdag d. 21. februar, hvor det er teksterne til 2. søndag i Fasten

 Teksterne til højmesserne kan findes bag i salmebogen eller på Bibelselskabets hjemmeside, under Biblen og under  Prædiketekster, men de vil også blive udleveret på dagen. Vi er nu i anden tekstrække. Vil du høre mere, så kontakt Nana Schiøtt Hansen på tlf. 4011 3695 eller mail: nsw@km.dk

 

Pårørendegruppe for pårørende til demensramte

Er en af dine kære blevet ramt af demens, så kan hverdagen hurtigt ændre sig. Det kan være rart at dele dine tanker med andre, der ved, hvad du går igennem. Pårørendegruppen er for alle, både de der er under udredning, eller de, hvis kære nu bor på et plejecenter. Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl. 16.00-17.30 i Sognegården i Rønne Syd, Søndergårds Allé 1A, på følgende datoer:


Tirsdag den 12. december

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 13. februar

Inden du begynder i gruppen, skal du kontakte sognepræst Nana Schiøtt Hansen på tlf. 4011 3695.

Studiekreds på Åvej 2 om et tema fra Biblen

Den 22. januar: N for Nadver

Den 26. februar: O for Offer

Den 18. marts: P for Påske

Hver aften begynder kl. 18.30 med spisning for dem der har lyst. Pris 40 kr. Tilmelding nødvendig til sognepræst Peter Hauge Madsen.

Andfre kan slutte sig til kl. 19.15. Vi slutter aftenen med kaffe og siger farvel kl. 21.00.