Studiekredse

Studiekreds til søndagens højmesser

Hvorfor læser vi tre tekster til søndagens højmesse? Hvad siger de? Hvordan hænger de sammen? Er du nysgerrig, så vær med i studiegruppen. Vi mødes kl. 16.30-18.00 på følgende datoer i Sognegården i Rønne Syd.  Se nærmere om dato og tidspunkt, i vores kalender andet steds her på hjemmesiden 

 Teksterne til højmesserne kan findes bag i salmebogen eller på Bibelselskabets hjemmeside, under Biblen og under  Prædiketekster, men de vil også blive udleveret på dagen. Vi er nu i anden tekstrække. Vil du høre mere, så kontakt Nana Schiøtt Hansen på tlf. 4011 3695 eller mail: nsw@km.dk

 

Pårørendegruppe for pårørende til demensramte

Er en af dine kære blevet ramt af demens, så kan hverdagen hurtigt ændre sig. Det kan være rart at dele dine tanker med andre, der ved, hvad du går igennem. Pårørendegruppen er for alle, både de der er under udredning, eller de, hvis kære nu bor på et plejecenter. Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl. 16.00-17.30 i Sognegården i Rønne Syd, Søndergårds Allé 1A, på følgende datoer:

Inden du begynder i gruppen, skal du kontakte sognepræst Nana Schiøtt Hansen på tlf. 4011 3695.

Studiekreds på Åvej 2 om et tema fra Biblen

Følg med på hjemmesiden om hvornår det er næste gang.

Hver aften begynder kl. 18.30 med spisning for dem der har lyst. Pris 40 kr. Tilmelding nødvendig til sognepræst Peter Hauge Madsen.

Andfre kan slutte sig til kl. 19.15. Vi slutter aftenen med kaffe og siger farvel kl. 21.00.