Barnedåb

Fødselsregistrering og navngivning

Fødsel

Fødslen registreres automatisk i barnets bopælssogn. Hvis barnets forældre ikke er gift, skal man huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk for at fastslå faderskabet. Dette skal gøres inden 14 dage efter fødslen, for at det kan registreres i sognet. Hvis ikke erklæringen er modtaget i tide, sendes sagen videre til Familieretshuset.

Yderligere information om registrering af fødsel og anmeldelse af faderskab findes på borger.dk

Fra borger.dk kan man sende omsorgs- og ansvarserklæringen. Hvis I ikke har NemID, kan I udskrive en blanket og aflevere den på kirkekontoret.

For enlige og par af samme køn, der har opnået graviditet ved kunstig befrugtning, skal faderskabssagen behandles og afgøres hos Familieretshuset. På statsforvaltningen.dk kan du læse mere om faderskab og om medmoderskab.

 

Navngivning

Du finder oplysning om navngivning på borger.dk. Du kan desuden finde oplysning om navne på ankestyrelsen.dk, hvor du blandt andet kan finde liste over godkendte drenge- og pigenavne.

 

Hvad gør jeg, når mit barn skal døbes?

Dåb foretages her i sognet normalt ved søndagens gudstjeneste/højmesse kl. 10.30. Aftale om dato træffes i god tid med kordegnen eller en præst. Dåben er placeret i begyndelsen af gudstjenesten, som varer ca. 5 kvarter.

Der kan arrangeres dåb én lørdag pr. måned kl.10.00 ligesom der også forekommer dåb ved gudstjenesten søndag kl. 9.00.

Oplysninger om barnets navn og cpr-nummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere skal afleveres til kordegnen på kirkens kontor eller til den præst, der foretager dåben. Fadderne skal selv være døbt og ”voksne”, hvilket vil sige i konfirmationsalderen. Forud for dåben har præsten en samtale med forældrene om dåbens indhold og selve dåben. Dåbsritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog – ligesom det er muligt at læse mere om dåb på folkekirkens hjemmeside folkekirken.dk.

Fremstilling

Er barnet blevet døbt hjemme eller på sygehuset, kan det senere ”fremstilles” ved en almindelig gudstjeneste i kirken. Fremstillingen foregår som en dåb, bortset fra at man ikke døber barnet igen. Man fremviser det i menigheden som værende døbt. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Du kan læse mere om nøddåb og efterfølgende fremstilling på folkekirkens hjemmeside folkekirken.dk.