Kirkens historie

Indledning

Viekors

Den kirke man ser i dag er resultatet af en stor ombygning i 1915-18. Det meste af kirken blev i de år revet ned, de kirkelige handlinger blev midlertidigt foretaget i missionshuset Emanus, der lå i Nørregade. Rønne kirke er dateret tilbage til 1275. Det var et mindre kapel (i stil med Salomons kapel) idet hovedkirken var Sct. Knuds Kirke. Af det første kapel, er et lille stykke fundament tilbage ved kirkens nordvæg. Rønne by voksede dog hastigt, og der blev snart behov for en udvidelse af kirken. Denne foregik fortrinsvis mod vest og kirken blev faktisk dobbelt så lang. Fra denne udvidelse, i 1350, ses kvindedøren mod nord og viekorset lige derved. Omkring 70 år senere - ca. 1420 var der atter behov for at gøre kirken større, stadigvæk arbejdedes der i længden og i 1510 byggedes koret mod øst. Klokketårnet blev opført omkring 1620, spiret på tårnet var i øvrigt tækket med sorte egespåner og ikke med kobbertag som vi ser det i dag. Således henrandt ca. 200 år, men så byggedes et sideskib mod nord. Her kom orgelet hen. Alteret og prædikestolen var sammenbygget og blev placeret langs sydvæggen. Nu er vi fremme ved 1915 hvor kirken blev gennemgribende ændret. Kirken fik bygget et søndre sideskib, således at kirken nu blev en korskirke. Kirken blev 2 meter bredere. Man sænkede gulvet 1 meter. Og kirken blev 5 meter højere fra 12 til 15 m. Tårnet blev udvidet og gjort højere fra 27 og til 34 m.Kirken er nu ca. 38 m. lang og 13 m. bred - og ved sideskibene 35 m. bred. Før den gamle kirke blev nedbrudt i 1915, undersøgte nationalmuseet væggene for kalkmalerier. Flere af væggene bar spor efter dem, men kun ved nordre væg var der ét, af apostlen Judas Thaddæus, der var så velbevaret under et tykt kalklag af det kunne "reddes". Det menes, at samtlige 12 apostle har været afbildet. Kalkmaleri-dekorationen er fra 1570 og øverste kant angiver tillige den daværende kirkes loftshøjde.

Viekorset

En bygning kan opføres til hvad som helst, museer, skoler, kirker mm. Foran os har vi et bygningsværk af fundament, facader og tag. Bygningen får først rigtig betydning når den er blevet indviet. En kirke er indviet til at være Guds hus. Ved kirkens indvielse blev der stænket vievand på dette kors. Forinden havde man bedt over vandet.